RÖRKEN 3/4-2021

SMK Uppsala hälsar er välkomna till Offroadträning 3/4-2021.

På grund av pandemin, och de restriktioner som beslutats av statsmakten utifrån denna, gäller några nya regler under träffen varav de övergripande redovisas nedan. Vid anmälan kommer en detaljerad redogörelse för de pandemirelaterade reglerna att tillhandahållas.

Löpande anmälan vid ankomsten, varje deltagare skall hålla ett avstånd på minst 2 meter från andra personer, förutom till de som färdas i samma fordon, vid vistelse på träffområdet. Efter anmälan skall varje deltagare skyndsamt återvända till sitt fordon och påbörja körningen.

Under träffen kommer arrangören att tillse att deltagarna följer restriktionerna, deltagare som ej följer restriktionerna kan komma att avvisas från området.

Under lunchen kommer särskilda regler att tillämpas, i huvudsak rör det sig om hur och var deltagare ska agera för att upprätthålla ett smitt säkert avstånd till övriga. . OBLIGATORISK anmälan med sms till Jan-Å på 0702 776172!

Ange också hur många ni blir så vi lättare kan planera. . 08.30-09.45 Rullande anmälan och besiktning, ni som besökt Rörken tidigare kan sen börja köra direkt så undviker vi folksamling i anmälningsområdet.

Anmälan stänger kl 10.00. Vi har svårt att ta emot sena anmälningar då arrangörerna är upptagna med andra uppgifter varför deltagarna uppmanas att komma i god tid till träningen.

09.46 Förarmöte för deltagare som inte besökt Rörken tidigare. 12.30 – 13.30 Ingen matförsäljning denna gång men deltagarna förväntas ändå ta paus för intag av medhavd föda. 17.00 Området stänger. .

Träningsavgift: Medlemmar 100 kr Ej medlem 200 kr . SMA försäkring: Bil/Dag 200 kr

Alla i bilen ska löst en försäkring. Det är förarens ansvar att eventuella passagerare har egen SMA-försäkring. Helårsförsäkring löser man på nätet, info finns på SMK Uppsala:s hemsida, eller på Svenska Motorsport Alliansens hemsida: http://www.svenskamotorsportalliansen.se/

Endast kortbetalning vi hanterar inte kontanter och tar inte emot Swish.

Träningen genomförs på SMK:s eget område i anslutning till Rörken, ATV är ej tillåtna där och kan därför inte erbjudas något körområde denna träff. Det är viktigt att ni förbereder er genom att ladda ner GPX-filerna för alla områden (4 st). Filer finns att ladda ner under filer i Facebook gruppen.

Regler

Fordon utan täckt kaross ska ha störtbåge av minst typen ”hockeymål” Fungerande säkerhetsbälte ska finnas för förare och eventuella passagerare. Fordonet skall vara säkert att framföra med fungerande bromsar, styrning, chassiet etc. Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare och första hjälpen kit. Fullständiga regler gällande fordon som används på träningen finns att läsa på adressen nedan: http://www.smkuppsala.se/.../tekniska-regler-for...

Det är varje deltagares ansvar att känna till vilka regler som gäller och att följa dessa, genom att anmäla sig och betala träningsavgiften bekräftar varje deltagare att denne tagit del av reglerna och förbinder sig att följa dem under träffen.

Det är av yttersta vikt att man som förare inte kör fordonet utanför fastighetens gräns då grannfastigheternas ägare inte gett tillstånd för körning på sin mark.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in träningen med kort varsel. Vi meddelar detta på kvällen den 1/4-21 om så sker.

Välkomna till en utmanande offroadträff! SMA Svenska Motorsport Alliansen SVENSKAMOTORSPORTALLIANSEN.SE