PM TILL DELTÄVLING 4 I BORÅS

 (BILD KOMMER SENARE)


Arrangerar

Deltävling 4

I

Svenska Offroad Cupen
6-7/10-2023


Tävlings-PM

Tider:

Fredag 6/10 2023
Registrering på plats kl 16.00 till kl 19:00.
Besiktning kl17:00 till 19:45 OBS inga besiktningar kommer genomföras mellan 19:45 och 21:00!
Förarmöte kl 20:00 vid sekretariatet.
Förstastart kl 21:00.
Tävlingsmoment 1. Kl 21:00 till kl 00:30 + startposition.

Lördag 7/10 2023.
Tävlingsmoment 2. Kl 10:00 till kl19:00 + startposition.
Tävlingen avslutas kl 19:00 + startposition.
Prisutdelning runt 20:30.

Officiell klocka är tävlingsledarens (Mikael) telefon

Sekretariat:
Sekretariatet kommer att vara vid förrådet.

Depå:
Är på stora planen framför sekretariatet och på Larsabygget.
Miljömatta skall användas i depån.
Depån skall vara tyst (dvs inga vinkelslipar eller mutterdragare) från kl 01:30 till 08:00 den 7/10-23.


Startordning:
Tävlingsmoment 1, start kommer vara enligt cup-ställningen med 2 minuters mellanrum.
Tävlingsmoment 2, start enligt resultat från tävlingsmoment 1 med 2 minuters mellanrum.

Tävlingsupplägg:

Tävlingen kommer bestå av slinga med specialprov.

Tävlingsmoment1:
Kommer bestå av del av slingan samt specialprov 1-5.

Tävlingsmoment 2:
Kommer bestå av hela slingan samt specialprov 1-15.


Slingan är obligatorisk.
Specialproven är frivilliga.

Man får köra så många varv man vill.

Sista varvet man lämnar in vid delmomentens slut behöver inte vara komplett.


Slinga:
Slingan skall köras så man ALLTID har snitseln på höger sida av bilen.
Vissa delar av slingan kan vara helbandad, där skall man köra mellan banden.

Slingan går i en tänkt rak linje mellan snitslarna, man får som längst vara 5 meter från snitslarna eller dess tänkta linje.

På slingan finns det 2st check-points som ska fotograferas. Se instruktioner nedan vad som gäller för respektive tävlingsmoment.

Behöver man åka till depån kan man göra detta vid ett specialprov, gör då enligt följande: fota start-skylten eller mål-skylten (beroende på om man tagit provet eller ej) som vanligt och kör sedan till depån (valfri väg).
När du är färdig i depån kör du tillbaka till samma specialprov och fotar start-skylten igen, nu kan du fortsätta på slingan.


Slingan dokumenteras genom att man håller i en fast del av bilen med en hand och andra handen på skylten och dokumenterar det med ett foto där båda händerna och skyltens text syns på bilden.

För att få poäng för varvet krävs följande:
Tävlingsmoment 1:
8st foton (Start slinga, Check-points (1st), Start prov (5st) samt Mål slinga).

Tävlingsmoment 2:
20st foton (Start slinga, Check-points (2st), Start prov (16st) samt Mål slinga).

Specialprov:
Det finns totalt 15st specialprov.
Alla specialprov är frivilliga.

Alla specialprov är helbandade och man skall köra mellan banden. Proven skall köras i riktningen start, prov och mål.
Man får tex inte backa in och ta målskylten.

Specialproven tas genom att man håller i en fast del av bilen med en hand och andra handen på skylten och dokumenterar det med ett foto där båda händerna och provets nummer syns på bilden.
Varje specialprov har 3 skyltar som skall fotas (start, prov och slut).

Banden får inte korsas eller köras ned.
Om bandet går av knyt ihop bandet igen, om det inte går kontakta tävlingsledningen.

Poäng (P):
Slingan är värd 200 p.
Specialproven är värda 150 p eller 250 p beroende på svårighetsgrad.
Vid försenad målgång är avdraget 50p/minut, max försening är 15 minuter. Överskrider man 15 min anses det som att man brutit delmomentet.

Inlämning:
All inlämning sker till sekretariatet.
Hela teamet och bilen skall vara närvarande vid sekretariatet vid inlämning.
Inlämning sker efter varje varv.

Sista varvet man lämnar in vid delmomentens slut behöver inte vara komplett.


Bryta tävlingen:
Man har brutit delmomentet om man inte har hela teamet och bilen närvarande vid alla inlämningar.
Kommer man in mer än 15 minuter för sent vid målgång anses man ha brutit delmomentet.
Blir man bogserad till depån av funktionär eller annan icke tävlande anses man ha brutit delmomentet.

När man bryter förlorar man hälften av ALLA poäng man tidigare under delmomentet har kört in.


Avspärrningar/Markerade områden:

Respektera uppsatta avspärrningar
All körning i Våtmark avspärrad med skyltar (Se skylt nedan) medför diskvalificering.

(BILD KOMMER SENARE)

 

Tävlingsledning:
Mikael Andersson telefon 0735-17 21 48
Daniel ”Ernie” Ernvid telefon 0705-76 56 02
Frank Arvidsson

På begäran av tävlingsledningen skall bilder kunna visas upp i er kamera/telefon under och efter tävlingen.

Det kommer finnas ett antal ”faktadomare” ute i skogen.


Övrigt:

Olycka/sanering:
Vid olycka skall SOS Alarm larmas
Du befinner dig på Osdals Terrängbana
Meddela tävlingsledningen.

Vid miljöfarligt spill skall tävlingsledningen kontaktas.

Camping:
Det finns möjlighet att campa på området
Toa-vagn kommer att finnas från fredag eftermiddag till söndag förmiddag.
El och vatten finns ej.

Mat:
Förare och Co-driver kommer att bjudas på hamburgare till lunch.
Grillen kommer att vara tänd mellan 12:00 och 14:00.

Övriga kan köpa hamburgare till självkostnadspris.

 

Deltävling 2 i Svenska Offroad Cupen

SMK Uppsala inbjuder till:

Deltävling 2 i Svenska Offroad Cupen Plats och datum:

SMK Uppsala på Rörken/Hovgården terrängbanor den 6/5-2023.

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med (SMA) Svenska Motorsport Alliansen,

försäkringar för motorsport och tävlingsbestämmelser och ansvar.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.

 

Arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

 

Minimum 10 startande (vid färre anmälda än 10 så har arrangör rätt att ställa in tävlingen).

Om färre än 10 startande utdelas bara halv poängen i cupen.

Efteranmälan får göras om tävlingsinbjudan så tillåter.

Meddelas dagen efter sista anmälningsdag.

Om tävlingen blir inställd, flyttad eller avkortad tävling ska snarast meddelas till deltagarna.

 

Tidsplan:

Anmälan senast 4/5-2023,

vid färre anmälda än 10st den 21/4-2023 kommer tävlingen att ställas in.

 

Anmälan och registrering/besiktning på plats 5/5-23:

Anmälan (dag innan tävling) 5/5-2023, från kl 18:00 till kl 22:00.

Besiktning (dag innan tävling) datum 5/5-2023, från kl 18:00 till kl 22:00.

 

Anmälan och registrering/besiktning (om mån av tid) på plats 6/5-23:

6/5-2023, från kl 07:30 till kl 08:00. Besiktning (Tävlingsdag om arrangör har möjlighet).

datum 6/5-2023, från kl 07:30 till kl 08:30

OBS inga besiktningar kommer genomföras mellan 08:45 och 10:00!

(är man sen får man vänta till efter starten har gått)

 

Förarsammanträde:

kl 09:00, och första start kl 10:00.

Tävlingen avslutas kl 20:00

Prisutdelning kl 21:00

 

Tävlingsavgift:

Anmälningsavgift 700 kr.

Betalas vid anmälan innan besiktning enligt tävlingsledningens instruktioner.

GPS-appen TRACKER kommer att användas under tävlingen.

 

Startnummer:

Detta tilldelas av arrangör vid första tävlingen I Borås 25/3, nya tävlande tilldelas nummer av berörd arrangör.

Om specifikt startnummer önskas så söks det vid anmälan av teamets första tävling därefter anges i anmälan.

Start nummer från 1 till 99 används.

 

Anmälan görs på denna länken: https://forms.gle/B6Z3TWATMLUn6bXWA

 

*för nya deltagare önskat startnummer som är lediga,

eller tilldelas man ett vid besiktning.

 

GPS-app:

TRACKER-app används så skall co-pilot löst abonnemang på minst 7 dagar (199kr)

den löser man tidigast 1/5-23 eller tävlingsdagen) så den är aktiv tävlingsdagen så arrangören ser erat start nummer och ni ser övriga deltagare.

 

Eller på 1 år o man kör flera tävlingar (799kr).

 

Om Tracker används så skall co-pilot har tillgång till GPS-appen mm under tävlingen. Endast Co-pilot bör vara inloggade på GPS-appen i tävlingsgruppen som endast de tävlande har tillgång till.

(Det är en fördel om Co-pilot bara registrerar startnumret i GPS-appen då det blir lättare att se i appen om fler befinner sig på samma ställe).

 

Övrig info:

Övriga team medlemmar/mekaniker/familj får tillgång till en allmän grupp i GPS-appen (TRACKER),

Denna grupp tillhandahålls av arrangör och finns tillgänglig vid tävlingen eller på Orienteringsklubben.

 

Information om poängberäkning, särskiljning mm.

kan meddelas på tävlingsdag/förarmöte eller i inbjudan.

 

Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar vid förarsammanträde före tävling då tvingande omständigheter föreligger, eller hänsyn till säkerheten så påfordrar.

Tävlingen kan avbrytas om säkerheten äventyras, brand och skador mm.

Tävlingen kan ställas in på grund av Force majeure.

 

De tävlandes skyldighet är att inhämta information om tävlingsregler:

All information om Tävlingsreglemente, Tekniskt Reglemente och Cupreglemente finns på hemsidan.

http://smkuppsala.se/offroad/challenge/regler-for-offroad-challenge-orientering

 

Tävlingsform: Tävlingsarrangör: Tävlingsledare:

Tävlingsform (Offroad orientering/Challenge 2023-2025).

Tävlingsplats: (SMK Uppsala, Rörken/Hovgården och 6/5-2023).

Tävlingsledare )Emil Lindström telefon 0721508558).

Tävlings INFO

(Rörken/Hovgården terrängbanor, telefonnummer under tävlingen,

0721508558 eller 0704600780).

Deltävling 4 i Svenska Offroad Cupen

Borås Jeepklubb inbjuder till
Deltävling 4 i Svenska Offroad Cupen
Plats och datum: Borås Jeepklubb på Osdals terrängbana den 6-7/10-2023
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Motorsport Alliansen (SMA), försäkringar för motorsport och tävlingsbestämmelser och ansvar.

Tävlingsform: Offroad orientering/Challenge
Tävlingsarrangör: Borås Jeepklubb
Tävlingsledare: Mikael Andersson telefon 0735-17 21 48
Tävlingsplats: Osdals terrängbana

Tidsplan:
Anmälan: senast 4/10-2023, vid färre anmälda än 10st den 27/9-2023 kommer tävlingen att ställas in
Anmälan registrering på plats: 6/10-2023, från kl 16:00 till kl 19:30.
Besiktning: 6/10-2023, från kl 17:00 till kl 19:45. OBS inga besiktningar kommer genomföras mellan 19:45 och 21:00!
Förarsammanträde: kl 20:00.
Första start: kl 21:00.
Tävlingsmoment 1: kl 21:00. 6/10-2023 till 00:30 7/10-2023
Tävlingsmoment 2: kl 10:00. 7/10-2023 till 19:00 7/10-2023
Tävlingen avslutas: kl 19:00
Prisutdelning: kl 20:30.
Tävlingsavgift
Anmälningsavgift 700 kr. Betalas vid anmälan innan besiktning enligt tävlingsledningens instruktioner.

GPS Appar
Tävlingen kommer inte kräva någon GPS-app
Startnummer
Tilldelat startnummer i cuppen kommer att användas. Nya deltagare tilldelas startnummer av tävlingsledningen

Anmälan

Deltagare skall skicka anmälan till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Anmälan skall innehålla följande:
Team namn och ev, startnummer
Namn på förare och Co-pilot.
Vilken klass man vill starta i.
Mail och telefon-nr till förare och co-pilot
Övrig info
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person-
eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Minimum 10 startande (vid färre anmälda än 10 så har arrangör rätt att ställa in tävlingen). Om färre än 10 startande utdelas bara halv poängen i cupen.
Efteranmälan får göras om tävlingsinbjudan så tillåter.
Meddelande dagen efter sista anmälningsdag.
Om tävlingen blir inställd, flyttad eller avkortad tävling ska snarast meddelas till deltagarna.
Information om poängberäkning, särskiljning mm kan meddelas på, tävlingsdag/förarmöte eller i inbjudan.
Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar vid förarsammanträde före tävling då tvingande omständigheter föreligger, eller hänsyn till säkerheten så påfordrar.
Tävlingen kan avbrytas om säkerheten äventyras, brand och skador mm. Tävlingen kan ställas in på grund av Force majeure.
De tävlandes skyldighet är att inhämta information om tävlingsregler: All information om Tävlingsreglemente, Tekniskt Reglemente
och Cupreglemente finns på hemsidan.
http://smkuppsala.se/offroad/challenge/regler-for-offroad-challenge-orientering
Tävlingsform: Tävlingsarrangör: Tävlingsledare: Tävlingsplats:
(Offroad orientering/Challenge 2023-2025). (Borås Jeepklubb, Borås och 6-7/10-2023).
(tävlingsledare Mikael Andersson telefon 0735-17 21 48).

(Osdals terrängbana, telefonnummer under tävlingen 0735-17 21 48).

Borås Jeepklubb inbjuder till Deltävling 1 i Svenska Offroad Cupen

Borås Jeepklubb inbjuder till
Deltävling 1 i Svenska Offroad Cupen
Plats och datum: Borås Jeepklubb på Osdals terrängbana den 25/3-2023
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med (SMA) Svenska Motorsport Alliansen, försäkringar för motorsport och tävlingsbestämmelser och ansvar.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person-
eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Minimum 10 startande (vid färre anmälda än 10 så har arrangör rätt att ställa in tävlingen). Om färre än 10 startande utdelas bara halv poängen i cupen.
Efteranmälan får göras om tävlingsinbjudan så tillåter.
Meddelande dagen efter sista anmälningsdag.
Om tävlingen blir inställd, flyttad eller avkortad tävling ska snarast meddelas till deltagarna.
Tidsplan:
Anmälan senast 23/3-2023, vid färre anmälda än 10st den 9/3-2023 kommer tävlingen att ställas in
Anmälan registrering på plats: (dag innan tävling) 24/3-2023, från kl 18:00 till kl 22:00.
Besiktning (dag innan tävling) datum 24/3-2023, från kl 18:00 till kl 22:00.
Anmälan registrering på plats: 25/3-2023, från kl 07:30 till kl 08:00.
Besiktning (Tävlingsdag om arrangör har möjlighet). datum 25/3/2023, från kl 07:30 till kl 08:30 OBS inga besiktningar kommer genomföras mellan 08:45 och 10:00! (är man sen får man snäll vänta till efter starten har gått)
Förarsammanträde kl 09:00.
Första start kl 10:00.
Tävlingen avslutas kl 17:00
Prisutdelning kl 19:00.
Tävlingsavgift
Anmälningsavgift 700 kr. Betalas vid anmälan innan besiktning enligt tävlingsledningens instruktioner.

GPS Appar
GPS-appen TRACKER kommer att användas under tävlingen
Startnummer
Detta tilldelas av arrangör vid första start, om specifikt startnummer önskas så söks det vid vid anmälan av teamets första tävling därefter anges i anmälan.

Anmälan

Deltagare skall skicka anmälan till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehåll:
Team namn och ev, önskat startnummer
Namn på förare och Co-pilot.
Vilken klass man vill starta i.
Mail och telefon-nr till förare och co-pilot
Om Tracker används så skall co-pilot har tillgång till GPS-appen mm under tävlingen.
Endast Co-pilot bör vara inloggade på GPS-appen i tävlingsgruppen som endast de tävlande har tillgång till. (Det är en fördel om Co-pilot bara registrerar startnumret i GPS-appen då det blir lättare att se i appen om fler befinner sig på samma ställe).
Övrig info
Publiken får tillgång till en allmän grupp i GPS-appen (TRACKER),
Denna grupp tillhandahålls av arrangör och finns tillgänglig vid tävlingen eller på Orienteringsklubben.
Information om poängberäkning, särskiljning mm kan meddelas på, tävlingsdag/förarmöte eller i inbjudan.
Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar vid förarsammanträde före tävling då tvingande omständigheter föreligger, eller hänsyn till säkerheten så påfordrar.
Tävlingen kan avbrytas om säkerheten äventyras, brand och skador mm. Tävlingen kan ställas in på grund av Force majeure.
De tävlandes skyldighet är att inhämta information om tävlingsregler: All information om Tävlingsreglemente, Tekniskt Reglemente
och Cupreglemente finns på hemsidan.
http://smkuppsala.se/offroad/challenge/regler-for-offroad-challenge-orientering
Tävlingsform: Tävlingsarrangör: Tävlingsledare: Tävlingsplats:
(Offroad orientering/Challenge 2023-2025). (Borås Jeepklubb, Borås och 25/3-2023).
(tävlingsledare Mikael Andersson telefon 0735-17 21 48). (Osdals terrängbana, telefonnummer under tävlingen 0735-17 21 48).

Bilagor:
Ladda ner den här filen (tävling Mars23 PM1.pdf)PM Boråstävling 25/3-2023[PM Boråstävling 25/3-2023]111 kB

Kommande aktiviteter

lö okt 07 @08:00 - 18:00
KÖRNINGEN PÅ RÖRKEN

Föreningskalender

September 2023
M Ti O To F L S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Oktober 2023
M Ti O To F L S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Lokalbokningar

September 2023
M Ti O To F L S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Oktober 2023
M Ti O To F L S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5