Rörken 2022

 

Om Rörken området är ÖPPET så kan vi köra området (ca 120 ha) på olika områden.

Områden på Rörken är: Hovgården Södra, Berget och Gokart sidan.

Men vi delar området med enduro, så vi kör på ett mindre område fram till kl 14:00.

Vi har INGET årskort på från 1/1-2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kan även använda tredje onsdagen i månaden för offroaden.

Från 17:00 till 21:00.

Men då måste flera engagera sig, om vi ska kunna börja med det.

Så vi får avvakta tills vi blir flera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

När Rörken området är STÄNGT, så kan vi erbjuda medlemmar i SMK Uppsala

körning på Hovgården Norra, OBS endast medlemmar.

Med vänlig hälsning. Michel Lindskog.

OBS. Bilens förarel ansvarar alltid för att era medpassagerare är försäkrade.

Varken arrangör eller Uppsala motorsportsunion ansvarar för personskador på medpassagerare.

Eftersom vi kör på ett motorsportsområde med motorsportsförsäkring så faller era vanliga trafikförsäkringar och motorsportsförsäkringen täcker inte de i bilen bara de som är utanför bilen därav förarelicensen som försäkrar föraren.

Planerade körningar på Rörken 2022

 

Planerade körningar, obs se inbjudningar på facebook.

Datum för 2022

1/1-22

5/2-22

5/3-22

??/3-22 arbetsdag

2/4-22

??/4-22 städdag nr1

7/5-22

??/5-22 städdag nr2

4/6-22

2/7-22 

?/7-22 SOT

6/8-22

3/9-22

1/10-22

5/11-22

3/12-22

7/1-2023

??/??-22 arbetsdag inför tävling nr 1

Tävling 1 ??/??-22

??/??-22 arbetsdag inför tävling nr 2

Tävling 2 ??/??-22

 

 

Datum för 2021

2/1-21

6/2-21

6/3-21

3/4-21

1/5-21

5/6-21

3/7-21

7/8-21

4/9-21

2/10-21

6/11-21

4/12-21

SOT ??/?-21

Tävling nr1 ??/?-21

Tävling nr2 ??/??-21

 

Datum för 2020:

4/1-20 GRÄN 2:2 - 19

1/2-20 Arbetsdag.

7/3-20 Grän 2:2

4/4-20 

2/5-20

31/5-20 Arbetsdag.

6/6-20

4/7-20

17/720 SOT

1/8-20 Inställd.

5/9-20

3/10-20

7/11-20

5/12-20 Arbetsdag.

-------------------------------------------------------------------------

Läs mer...